Phế Liệu Phú Sang – Thu Mua Phế Liệu Giá Cao Miền Bắc

Địa chỉ: 68 Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
HotLine: 0919618078
Email: phelieuphusang@gmail.com
Website: phelieuphusang.com